הצג רשימת יעדים לבחירה
* ניתן להזמין חדרים נוספים ו/או להוסיף תינוקות להזמנה לאחר חיפוש ובחירת המלון המבוקש.

חופשת ספא-קיץ לקרלובי וארי

חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 12.06 - 26.06
KRIVAN
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,382
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 12.06 - 26.06
RUZE
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,367
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 12.06 - 26.06
VENUS
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,614
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 12.06 - 26.06
GRAND HOTEL AMBASSADOR NARODNI DUM
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,424
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 12.06 - 26.06
RICHMOND
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,586
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 10.07 - 24.07
KRIVAN
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,382
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 10.07 - 24.07
RUZE
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,367
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 10.07 - 24.07
VENUS
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,614
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 10.07 - 24.07
GRAND HOTEL AMBASSADOR NARODNI DUM
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,424
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 10.07 - 24.07
RICHMOND
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,652
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 17.07 - 31.07
KRIVAN
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,382
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 17.07 - 31.07
RUZE
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,367
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 17.07 - 31.07
VENUS
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,614
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 17.07 - 31.07
GRAND HOTEL AMBASSADOR NARODNI DUM
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,424
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 17.07 - 31.07
RICHMOND
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,652
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 24.07 - 07.08
KRIVAN
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,382
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 24.07 - 07.08
RUZE
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,367
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 24.07 - 07.08
VENUS
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,614
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 24.07 - 07.08
GRAND HOTEL AMBASSADOR NARODNI DUM
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,424
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 24.07 - 07.08
RICHMOND
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,652
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 31.07 - 14.08
KRIVAN
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,382
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 31.07 - 14.08
RUZE
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,367
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 31.07 - 14.08
VENUS
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,614
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 31.07 - 14.08
GRAND HOTEL AMBASSADOR NARODNI DUM
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,424
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 31.07 - 14.08
RICHMOND
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,652
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 07.08 - 21.08
KRIVAN
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,382
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 07.08 - 21.08
RUZE
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,367
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 07.08 - 21.08
VENUS
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,614
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 07.08 - 21.08
GRAND HOTEL AMBASSADOR NARODNI DUM
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,424
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 07.08 - 21.08
RICHMOND
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,652
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 14.08 - 28.08
KRIVAN
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,382
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 14.08 - 28.08
RUZE
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,367
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 14.08 - 28.08
VENUS
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,614
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 14.08 - 28.08
GRAND HOTEL AMBASSADOR NARODNI DUM
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,424
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 14.08 - 28.08
RICHMOND
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,652
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 21.08 - 04.09
KRIVAN
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,382
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 21.08 - 04.09
RUZE
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,367
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 21.08 - 04.09
VENUS
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,614
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 21.08 - 04.09
GRAND HOTEL AMBASSADOR NARODNI DUM
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,424
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים
חבילות קארלו ויוארי

קרלובי וארי

בין התאריכים, 21.08 - 04.09
RICHMOND
14  לילות חצי פנסיון + טיפולים העברות
החל מ 1,652
להזמנה מחיר לאדם בהרכב שני מבוגרים

חופשת ספא-קיץ קרלובי וארי

קארלו ויוארי

2°-5°
ראשון 0°-5°
שני -1°-2°
שלישי -2°-1°